MSC Cruises

MSC Cruises

کمپانی MSC Cruises چهارمین خط و بزرگترین شرکت خصوصی کروز در جهان می‌باشد. همچنین رهبر بازار در دریای مدیترانه، جنوب آمریکا و آفریقای جنوبی میباشد که رشد بی سابقه ای در چند سال اخیر داشته است.

کشتی های کمپانی MSC Cruises

Copyright © 2022 adeliasafar.com All rights reserved. SEO & Developed By Behrouz Azand
تلفن: 021 - 88 97 94 26